Friday - Freitag - Pátek

Our second day in Prague

 

On Friday morning we woke up early in our hotel where we slept with our exchange partners. After breakfast we went to the parliament to meet a member of parliament. The following visit was very interesting because we saw the very big hall where the MPs meet. 

At lunch we ate typical Czech food, which is called „fried cheese“. It was very delicious! Gradually we came into a conversation with our exchange partners, which made us glad. In the afternoon we went on a boat-trip and we saw a lot of sights. At 17:57 our train to Ostrožská Nová Ves arrived but Germans and Czechs were divided because we had different reservations. That was bad for us because we had hoped that we could talk with them. But some Czech exchange partners came to our wagon so we could talk with them. When the train approached ONV we got more and more excited but the

family welcomed us in a very friendly way so that we felt good. 

 

 

Unser zweiter Tag in Prag

 

Am Freitag morgen wachten wir sehr früh auf. Die erste Nacht hatten wir alle zusammen in einem Hotel verbracht. Nach

dem Frühstück besuchten wir das Tschechische Parlament, wo wir einen Abgeordneten trafen. Die folgende Führung war

sehr interessant, da uns eine große Halle gezeigt wurde, in der sich die Abgeordneten treffen.

Zum Mittagessen gab es ein typisch tschechisches Gericht, gebackenen Käse. Es hat uns allen sehr gut geschmeckt und wir

kamen nach und nach mit unseren Austauschpartnern ins Gespräch, was uns sehr freute. Am Nachmittag machten wir eine

Boots-Tour, bei der wir viele Prager Sehenswürdigkeiten sahen. Um 17:57 kam unser Zug an, der uns nach Ostrožska Nová Ves brachte. Leider saßen unsere Austauchpartner und wir in getrennten Abteilen. Allerdings kamen manche von ihnen zu

uns und redeten mit uns. Nach und nach wurden wir immer aufgeregter und etwas ängstlich, da wir nicht genau wussten,

was auf uns zukommen würde. Aber die Familien empfingen uns so freundlich, dass wir uns sofort wie zu Hause fühlten.

 

 

Náš druhý den v Praze

 

V pátek ráno jsme se probudili na hotelu, kde jsme spali se svými výměnnými partnery. Po snídani jsme šli navštívit

Parlament, kde jsme se setkali také s jedním jeho členem. Následující program byl velmi zajímavý, protože jsme viděli

velkou halu, kde se naši poslanci potkávají.

Na oběd jsme měli typické české jídlo, smažený sýr. Bylo to výborné! Postupně jsme se začali bavit i se svými výměnnými

partnery, což pro nás bylo super. Odpoledne jsme absolvovali jízdu parníkem a viděli jsme spoustu památek.V 17:57 přijel

náš vlak do Ostrožské Nové Vsi, ale Češi a Němci byli rozděleni do dvou vagonů. Z toho jsme neměli radost, protože jsme

doufali, že budeme s Němci moct mluvit. Ale někteří z nás přišli své partnery navštívit do jejich vagonu. Jak jsme se

přibližovali k našemu cíli, Němci byli rozrušeni víc a víc, ale všechny rodiny přijaly zahraniční návštěvu velice přátelsky, takže

se naši němečtí kamarádi cítili dobře. 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0