Monday - Montag - Pondelí

On Monday in the morning we went to school. The head teacher and the students welcomed us. The school choir sang traditional songs and wore typical regional costumes.

After that the German class presented their program with English songs and poems but the Czech choir’s songs were better than the German songs. Then the Czech

people talked about their country, their region and their village. Katja presented our city Dresden. A

representative of the Czech parliament talked about the immigration in Europe because our exchange topic is the European Union. That was very interesting but some people had already known a lot about it. At 12.10 pm we went to lunch and ate some spaghetti. Both Germans and Czechs liked the meal and for the German students it was yummier than the school lunch in Dresden. After lunch we had some time for collecting ideas

for our project in groups. In the afternoon nearly everyone met their friends at the tennis court. We had much fun.

We ate dinner in our host families with our exchange partners. The dinner was very delicious and our host families were very friendly.

 

 

Am Montagmorgen sind wir in die Schule gegangen. Dort

wurden wir von den Schülern und der Schulleiterin begrüßt. Der Schulchor sang traditionelle Lieder und trug für die Region typische Trachten. Danach präsentierten die deutschen Schüler ihr Kulturprogramm mit englischen Liedern und Gedichten,

aber der tschechische Chor hatte besser gesungen. Als nächstes hielten die tschechischen Schüler einen Vortrag über Tschechien, die Region und das Dorf. Katja, aus der deutschen Klasse, präsentierte Dresden in einem kurzen Vortrag.

Dann besuchte uns ein Abgeordneter des tschechischen Parlaments, um mit uns über Migration und die EU zu sprechen. Das war sehr interessant und manche wussten schon sehr gut über dieses Thema Bescheid. Um 12.10 Uhr gingen wir zum

Mittagessen und aßen Spagetti. Beide Seiten –deutsch und tschechische- mochten das Essen und für die deutschen Schüler schmeckte es besser als die gewohnte Schulspeisung. Nach dem Mittagessen bekamen wir Zeit, um in Gruppen Ideen für

unser Projekt zu sammeln. Am Nachmittag traf sich fast jeder mit seinen Freunden auf dem Tennisplatz. Dort hatten wir viel Spaß. Wir aßen Abendbrot in unseren Familien mit unseren Austauschpartnern. Es

schmeckte sehr gut und die Gastfamilien waren sehr nett.

 

 

V pondělí ráno jsme šli do školy. Paní ředitelka a žáci nás přivítali. Školní sbor zpíval tradiční písně a měli na sobě kroje typické pro

náš region. Německá třída poté prezentovala svůj program s anglickými písněmi a básněmi, ale český sbor byl

lepší než německé zpívaní. Žáci z Česka poté mluvili o jejich zemi, jejich regionu a jejich vesnici. Katja prezentovala

naše město Drážďany. Reprezentant z českého Parlamentu mluvil o imigraci v Evropě, protože téma našeho projektu je Evropská Unie. To bylo velice zajímavé, ale někteří lidé už ty informace věděli. Ve 12:10 jsme šli na oběd a snědli

nějaké špagety. Oboum stranám jídlo chutnalo a pro německé studenty bylo chutnější než školní oběd v Drážďanech. Po obědě jsme měli čas na nasbírání nějakých nápadů pro náš projekt ve skupinách.

Odpoledne se skoro všichni sešli na tennisových kurtech. Zažili jsme

spoustu srandy. Snědli jsme večeři v našich rodinách s našimi výměnnými partnery. Večeře byla výborná a naše

hostující rodiny byly velmi přátelské.

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0